کاغذ باتله

     
         

  نشریه‌ داخلی عکس و عکاسی دوربین.نت

     
         

  اولین آژانس عکس خبری ایران

         
         

 

           
           


ماهناه کاغذباتله
زیرنظر آژانس عکس دوربین.نت

با مسوولیت و سردبیری : احسان رافتی

دبیر تحریریه : معصومه اصغری

سعید کیایی - اسماعیل حق‌پرست

مدیر داخلی : حمیدرضا معدنی

مدیر اجرایی : منصور ملکی

ترجمه : سپیده اشرفی

ویرایش :‌ پریسا موسوی

ادیتور :‌ حسام رافتی

ادیت عکس‌ها : ساسان پناهی

مدیر انفورماتیک : دلداده

مدیر روابط عمومی :‌ آیدین روشن ضمیر

توزیع و اشتراک : بهاره خطیری

مدیرهنری : احسان رافتی


با همکاری افتخاری

حسین کریم زاده - حسن غفاری

رضا موسوی - کاوه فرزانه

محمد نوروزی - مرتضی فرج آبادی

احمد آقاسیانی - آرش حمیدی

محمد تاجیک - عماد نعمت الهی

امین نظری - نغمه صالحی

حمیده شفیعی‌ها - سعید زارعیان

حمید صادقی - مسعود درودیان

علی کاظمی مجرد - الهام صالح

حجت اله عطایی - امیر خدامی

تلفن : 66757954

نشانی اینترنتی :  tele.doorbin.net

ایمیل : doorbin.net@gmail.com