کاغذ باتله

     
         

  نشریه‌ داخلی عکس و عکاسی دوربین.نت

     
         

  اولین آژانس عکس خبری ایران

         
         

 

           
           


آگهی در نشریه چاپی  کاغذ باتله

  صفحه اول / باکس زیر صفحه / 300 هزارتومان

  صفحه رنگی / هر صفحه / 250 هزارتومان

  صفحه پشت جلد / هر صفحه / 350 هزارتومان

  صفحه سیاه سفید / هر صفحه / 100 هزارتومان

  نیازمندی های کاغذباتله / هر باکس/ 30 هزارتومان

 

آگهی در سایت کاغذ باتله

  باکس بالای صفحه / تکرار در تمامی صفحات سایت / 300 هزارتومان

  باکس گوشه صفحه / تکرار در صفحات اصلی / 200 هزار تومان

  باکس گوشه صفحه / صفحه اصلی / 100 هزار تومان

  باکس گوشه صفحه / صفحات داخلی / 50 هزار تومان